Mladen Dolar: Heglova fenomenologija duha


“Pričujoča knjiga prinaša v enem zvezku ponatis dveh knjig, ki sta izšli ločeno in ki sta že davno pošli: Heglova Fenomenologija duha I, Ljubljana: DTP-Analecta 1990 in Samozavedanje: Heglova Fenomenologija duha II, Ljubljana: DTP-Analecta 1992.

Knjigi sta ponatisnjeni v praktično nespremenjeni obliki, le z nekaj manjšimi popravki. Čeprav sem kot avtor po četrt stoletja z marsičim nezadovoljen, pa predelovanje starega teksta po mojem ni prava pot za razgrnitev novih spoznanj, pristopov in izboljšav. To bom raje storil v novi knjigi o Heglu, tu pa naj kot post scriptum zadošča le novi dodatek.

Naslov knjige, Heglova Fenomenologija duha, je sicer zavajajoč, saj je tu podana le interpretacija prve polovice Fenomenologije, do konca poglavja o umu, za interpretacijo druge polovice je tedaj zmanjkalo časa in ostaja kot naloga za naprej.”


DOWNLOAD: (.pdf)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: